Vrung van de Sjutse

De Sjutse

Niet in de vorige eeuw, maar in de eeuw daarvoor, in 1891 om precies te zijn, werd op de Bocholtzerheide een kruisboogschutterij opgericht. Men koos voor de Heilige Henricus als schutspatroon van de vereniging. Natuurlijk werd de vereniging naar haar patroon genoemd.
In haar lange verenigingsgeschiedenis kende de schutterij vele hoogtepunten. Tot deze hoogtepunten kunnen zeker de jubilea gerekend worden. Zo zal de viering van het honderdtienjarig bestaan u allen nog vers in het geheugen liggen, ook al is het weer 15 jaar geleden. Een daverend feest waarover nog lange tijd is nagepraat. De enorme drukte in het feestpaviljoen, het talrijke publiek langs de optochtroute, de rondvluchten in een helikopter zijn slechts enkele hoogtepunten van de festiviteiten in de zomer van 2001.
Momenteel is Henricus nog steeds een bloeiende vereniging die barst van activiteiten. In het afgelopen jaar hebben de leden van de schutterij de handen fors uit de mouwen gestoken om het clubgebouw een facelift te geven, waarbij het gebouw ook flink uitgebreid is. Op het resultaat mag men uitermate trots zijn, te meer daar ook de accommodatie rond het schutterslokaal eens flink onder handen genomen is. Een vereniging die met een bescheiden ledenaantal tot dergelijk grootse daden in staat is verdient een heel mooi jubileumfeest. Zeker als we daar bij in ogenschouw nemen welke betekenis deze schutterij heeft voor onze hele gemeenschap, niet alleen voor het bewaren voor ons cultureel erfgoed, maar ook door hun voortdurende bereidheid om assistentie te verlenen bij allerlei activiteiten in ons dorp.
 

Sint Henricus op Facebook

Like en deel onze website